Om

Sport ranglisten er et tilbud til sportsklubber, som ønsker et rangliste system hurtigt og effektivt integreret på allerede eksisterende web side.
Ranglisten er et 100% selvbetjeningssystem - således kan de aktive udøvere selv notere sig på ranglisten.

Systemet kan afvikles på 7 forskellige sprog.

Ranglisten vil løbende blive udviklet alt efter de ønsker og krav som de enkelte klubber kommer med.

Alle klubber vil få glæde af de nye funktioner som løbende vil blive etableret i systemet.